Qëllimi ynë jeni ju


Fokusi ynë është të krijojmë një platform të vetme për bizneset të ofrojnë shërbimet e tyre
dhe konsumatorët të kenë qasjen sa më të lehtë ndaj këtyre shërbimeve


Reth nesh

Amir Asani

Themelues
Software Engineer

Ardin Ibraimi

Bashkëthemelues
Senior IT Consultant

Granit Emini

Bashkëthemelues
Strategic Sales Coordinator

Omer Asani

Bashkëthemelues
Working IT Student